The COVID-19 is detrimental to ocean shipping and ports – Dịch COVID-19 gây bất lợi cho vận tải biển và các cảng

The COVID-19 is detrimental to ocean shipping and ports – Dịch COVID-19 gây bất lợi cho vận tải biển và các cảng

COVID-19 is causing impacts on container shipping by sea and logistics chains, causing trapped cargo and increasing damage.

Maersk, the world’s largest container shipping company, warned on 20/2 that the COVID-19 epidemic would affect its profits this year, adding to the pressure on the sector that had been struggling due to trade wars. trade and the deceleration of the global economy.

Meanwhile, the second largest container shipping line in the world MSC said the loading and unloading of frozen containers was also affected.

The Port of Rotterdam, one of the busiest ports in Europe, expects container shipping volume in 2020 to fall from 14.8 million TEUs (the equivalent of 20 feet) in 2019.


COVID-19 đang gây ra những tác động đến lĩnh vực vận tải container bằng đường biển và các chuỗi logistics, khiến hàng hóa bị mắc kẹt và thiệt hại đang gia tăng.

Hãng tàu vận chuyển container lớn nhất thế giới Maersk ngày 20/2 cảnh báo dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của hãng trong năm nay, gây thêm sức ép cho lĩnh vực vốn đã gặp những khó khăn do các cuộc chiến thương mại và sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, hãng tàu chuyên chở container lớn thứ hai thế giới MSC cho biết việc bốc dỡ các container đông lạnh cũng bị ảnh hưởng. 

Cảng Rotterdam, một trong những cảng bận rộn nhất châu Âu, dự kiến khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng container năm 2020 sẽ giảm so với mức 14,8 triệu TEU (đơn vị tương đương 20 foot) trong năm 2019.

Source: Vietnam+

Comments are closed.